Cách tắt Update Win 10

Windows 10 thường 6 tháng có một bản cập nhật lớn, và thường xuyên cập nhật những bản vá lỗi, nâng cấp tính năng trong quá trình sử dụng. Đối với máy tính văn phòng, máy tính cá nhân cần độ ổn định, tránh làm phiền trong quá trình tải xuống, cài đặt các bản update, các bạn có thể tắt update Win 10 đi.

Tắt Update Windows 10

Thực hiện theo 1 trong 2 cách sau để tắt update Win 10 vĩnh viễn:

Tắt Update Win 10 bằng Services

Bước 1. Mở start menu tìm Services

search Services

Bước 2. Tìm đến Windows Update

Windows Update Services

Bước 3. Nhấn đúp chuột vào để mở nó lên, Startup type chọn Disabled, Service status nhấn Stop, nhấn OK để lưu lại.

Tắt Update Win 10 Services

Để bật lại Windows Update ở bước 3 Service status nhấn Start, Startup type chọn Automatic

Tắt Update Win 10 bằng Group Policy

Bước 1. Tìm gpedit.msc và mở nó lên

gpedit

Bước 2. Tìm đến Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Update

Nhấn đúp chuột vào Configure Automatic Updates

Configure Automatic Updates

Bước 3. Chọn Disabled, nhấn Apply, OK để đóng lại

Disabled Configure Automatic Updates

Để bật lại Windows Update, tại bước 3 các bạn chọn Enabled > Apply > OK