Chính sách đổi trả đối với máy bộ

  • Đổi, trả miễn phí trong vòng 7 ngày đầu mua máy (căn cứ trên hóa đơn bán hàng).
  • Sản phẩm áp dụng: máy bộ.