Chứng nhận bảo mật Web Symantec Site

Symantec là nhà cung cấp chứng chỉ SSL hàng đầu thế giới hiện nay. Một trong những thương hiệu bảo mật trực tuyến tin cậy nhất. Các thương hiệu SSL khác như Verisign, GeoTrust, RapidSSL, Thawte đều thuộc sở hữu của công ty bảo mật Symantec.

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn. SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn.

Chuẩn bảo mật SSL

Vi Tính Hoàng Long sử dụng chứng chỉ bảo mật SSL

Đảm bảo an toàn dữ liệu khách hàng:

  • Bảo mật dữ liệu: dữ liệu được mã hóa và chỉ người nhận đích thực mới có thể giải mã.
  • Toàn vẹn dữ liệu: dữ liệu không bị thay đổi bởi tin tặc.
  • Chống chối bỏ: đối tượng thực hiện gửi dữ liệu không thể phủ nhận dữ liệu của mình.

Khi mua hàng tại Hoàng Long khách hàng sẽ được bảo hiểm 1.000.000$ bởi nhà cung cấp chứng chỉ xác thực doanh nghiệp của nhà bảo mật SYMANTEC