macOS có thể vượt qua Windows 7 để trở thành hệ điều hành lớn thứ hai cho hệ thống PC

Sau khi StatCount công bố thông tin liên quan vào ngày hôm qua, Netmarketshare, một công ty nghiên cứu thị trường khác, cũng đã công bố thông tin mới nhất về hệ điều hành cho hệ thống PC vào tháng 9/2019. Nhìn vào biểu đồ minh họa, các hệ thống sử dụng Windows 10 tiếp tục tăng trưởng ổn định, chiếm 52,38% thị phần hệ điều cho hệ thống PC (61% thị phần cho hệ điều hành Windows).

Mặt khác, thị phần của Windows 7 đã giảm xuống còn 28,17% trong thị phần của hệ điều hành nói chung (so với hệ điều hành Window còn 33% ). Với tốc độ này, nó sẽ giảm xuống dưới 10% thị phần trong vòng chưa đầy một năm.

macos

Xếp thứ ba là macOS 10.14, với thị phần 7,15%, tăng từ 5,95% trong tháng trước. Đây là mức tăng đáng kể từ 2,05% so với một năm trước, cho thấy Windows 10 sẽ tiếp tục củng cố vị trí số một và macOS có thể vượt qua Windows 7 để trở thành hệ điều hành cho hệ thống PC lớn thứ hai.

Windows 8.1 chiếm 3,48% thị trường hệ điều hành cho hệ thống PC, trong khi chỉ Windows XP chiếm 1,12%.

Không có nhiều thay đổi trong trình duyệt, với Chrome chiếm 68,47%, Firefox chiếm 8,72% và Edge chiếm 5,87%, chỉ đứng sau Internet Explorer chiếm 6,14%. Tỷ lệ thị trường của trình duyệt Edge thực sự giảm nhẹ so với giai đoạn trước, thị phần của tháng trước là 6,34%.

Trả lời